Skip links

Проектиране на промишлени сгради  7

„АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД,

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

Изготвяне на технически проект за НОВА ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА - ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ И БЪРЗА ЗАКУСКА, град Пловдив

Имате въпрос ?

ПЛОВДИВ 4000 УЛ. „БОРИС САРАФОВ” №20 0897886086

Направете запитване
Explore
Drag