Skip links

„АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Контакти
Строителна фирма „Астрал Инженеринг” ООД

„КАЧЕСТВО – В СРОК И НА РАЗУМНА ЦЕНА”

За  нас

Фирмата е основана през 2000г. под името „Астрал-Г” ООД, а по-късно е преименувана „Астрал Инженеринг” ООД. Дружеството е регистрирано в Камарата на строителите в България, под номер № І-001044, с протокол 0023/01.02.2008г и е редовен неин член. Основен предмет на дейност е извършване на предпроектни проучвания, цялостно проектиране и строителство на промишлени, административни и жилищни сгради, както и на инфраструктурни обекти.

Компанията разполага с квалифициран инженерно-тенхнически персонал от доказани в областта архитекти и инженери, които са на разположение да консултират и удовлетворят и най-високите изисквания на нашите клиенти при изготвяне на инвестиционни проекти. На разположения са също и 36 работника на постоянен трудов договор и около 20 работника на граждански договори. Всички работници разполагат с необходимата квалификация за извършване на съответните строително монтажни работи, като при нови технологии в областта на строителните дейности, винаги преминават необходимото обучение за повишаване на квалификацията за постигане на максимално качество на работата.

Компанията разполага с лична механизация и  оборудване.

СТРОИТЕЛНА ФИРМА „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Проектиране

„АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Жилищни сгради

„АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Обществени сгради

„АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Промишлени сгради

СТРОИТЕЛНА ФИРМА „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ПЛОВДИВ

Строителство

„АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Строителство на жилищни сгради

„АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Строителство на обществени сгради

„АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Строителство на Промишлени сгради

Explore
Drag